ล้างรถเข็นปิด
ตะกร้าของคุณว่างอยู่ในขณะนี้

bad man

1、

ลักขณา ศักดาพิทักษ์
line id :Lak754
177
วังสะพุง
Loei 42130
Thailand
0621617064

หมายเหตุ: ได้รับสินค้าแล้ว แต่ไม่จ่ายเงินค่าสินค้าเป็นเงินจำนวน 2,900 บาท อ้างโน่นอ้างนี่ ยืดเวลาไม่ยอมจ่ายมา3-4แล้วหลังจากได้รับของ พอบอกถ้าไม่ยอมจ่ายก็คืนสินค้ามาก็ไม่ยอมคืน